relax

Ý nghĩa của các hạng GPLX A,B,C,D,E,F

Hiện tại ở Việt nam giấy phép lái xe được phân ra rất nhiều hạng. Dưới đây là thông tin chi tiết về từng hạng giấy phép. 1. Về xe gắn máy, xe môtô Có các hạng như sau: 1.1 Hạng A1 – hạng này cấp cho: a) Người lái…