skip to Main Content

Sát hạch cấp giấy phép lái xe

Ngày đăng: 12/04/2021

Sát hạch cấp giấy phép lái xe trên quy mô toàn quốc. Trung tâm sẽ giám sát được thời gian học lý thuyết, số km lái xe trên đường của từng học viên đang học lái xe

Sát hạch cấp giấy phép lái xe. Cũng theo ông Thống, Tổng cục đã đề xuất Bộ GTVT xây dựng Trung tâm quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe quy mô toàn quốc. Trung tâm sẽ giám sát được thời gian học lý thuyết, số km lái xe trên đường của học viên. Quá trình học của học viên sẽ được giám sát trực tuyến theo thời gian thực về trung tâm đặt tại Tổng cục Đường bộ.

Sát hạch cấp giấy phép lái xe

Khi học viên bắt đầu đăng ký học sẽ được cấp một mã số định danh và sẽ có một tài khoản đăng nhập được gửi về Trung tâm của Tổng cục để quản lý.

Bên cạnh đó, học viên phải chụp ảnh và đăng ký vân tay. Trên xe tập lái cũng có thiết bị chụp ảnh, mỗi khi học viên lên xe học sẽ phải đăng ký, chụp ảnh nhận dạng đúng người đó mới bắt đầu tính thời gian học.

Trên xe cũng có thiết bị như thiết bị giám sát hành trình theo dõi số km học. Khi học viên học đủ số giờ thực hành thì Trung tâm mới cấp quyền tham gia sát hạch cho học viên đó.

Trong khi trước đây, dữ liệu sát hạch chỉ truyền về Sở GTVT kiểm soát, nay dữ liệu này sẽ được truyền trực tuyến về Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Giám sát trực tiếp từ phòng lý thuyết và sân sát hạch

Đối với sát hạch, ông Thống cho biết, Trung tâm sẽ kết nối giám sát trực tiếp hình ảnh (dạng video) và lưu trữ dữ liệu tối thiểu 12 tháng tại phòng sát hạch lý thuyết, phòng sát hạch mô phỏng.

Đồng thời, sẽ giám sát sát hạch cấp giấy phép lái xe ở các vị trí sân sát hạch lái xe trong hình như: vị trí xuất phát, vị trí dừng và khởi hành xe trên dốc, vị trí qua vệt bánh xe, vị trí qua ngã tư, vị trí ghép xe vào nơi đỗ và các vị trí cần thiết khác.

Toàn bộ các dữ liệu này sẽ được tổng hợp theo từng học viên, xe tập lái, từng giáo viên, từng cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch để làm cơ sở cho việc quản lý chặt chẽ công tác đào tạo và sát hạch lái xe.

Trung tâm Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe toàn quốc được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất với mục tiêu là ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, sinh trắc học, đưa ra biện pháp cảnh báo, giám sát chặt chẽ thời gian học tập của học viên trong quá trình đào tạo lái xe ô tô; giám sát, công khai minh bạch quá trình sát hạch lái xe ô tô trong hình, trên đường và phòng sát hạch lý thuyết, mô phỏng.

Back To Top

0965 89 44 11